top of page

Acerca de

LT_LOGO.jpg

UAB ,,Be more“  įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą “UAB BE MORE investicijos į E. prekybos platformos sukūrimą ir išteklių valdymą“ (toliau – Projektas).
 

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
 

Projekto metu bus sukurta bei įdiegta elektroninė parduotuvė su išteklių valdymo sistema.
 

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto ,,Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 priemonę ,,E. komercijos modelis COVID-19“.

Bendra Projekto vertė siekia 54’465,00 eurų, iš kurių 40.848,75 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 13‘616,25 eurų – įmonės nuosavas indėlis.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. kovo mėn. 1 d. ir bus užbaigtos 2023 m. vasario mėn. 21 d.

bottom of page